گزارش تصویری از مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده پزشکی

ابتلای گروه سنی پایین به کرونا کودکان ناقلین انتقال ویروس ه...

گزارش تصویری از بازدید ریاست محترم دانشکده پزشکی از ساختما...

برگزاری جلسه شورای تخصصی بالینی دانشکده پزشکی